bæredygtighed_notext copy

bæredygtighed

Malt

Malt er et ord, man bruger, når man snakker om sammensætningen af forbehandlede korntyper. Disse bruges til at skabe fundamentet for øllen. Typisk bruges der byg, men sorter som hvede er også meget brugt. Rug, spelt og andre i samme familie er også begyndt at gøre sit indtog på markedet. Hos Koglebryg benytter vi os, så vidt muligt, af kornsorter dyrket på marker så tæt på bryggeriet som muligt. Dette nedsætter transporten og dermed også CO2-aftrykket. Koglebryg bruger udelukkende økologisk malt i alle øl.
 

Brygning

Alle Koglebrygs øl bliver brygget på Skanderborg Bryghus, der er et certificeret økologisk bryghus, samt et af Nordeuropas mest moderne bryggerier.
Selve brygningen af øl starter med at varme vand og malt op til et sted imellem 62-74 grader, alt efter hvilken type øl man brygger. Senere koges det sammen med humlen i op til 90 minutter. Denne proces er enormt energikrævende og er derfor et af de steder, hvor man virkelig kan gøre en forskel. Ved Skanderborg Bryghus får de overskuds damp fra den lokale affaldsforbrænding. Dampen sendes igennem rør og varmer vandet op. På intet tidspunkt har dampen direkte kontakt med øllet, det er klart. Al overskudsvarme fra bryggeriet, sendes videre til et fjernvarmeanlæg og bruges til at varme nabohusene op. På den måde får vi hver en joule ud af den energi, som vi bruger til at producere vores øl.

Restprodukter

Når vi er færdige med at brygge, står vi tilbage med mange kilo kogt korn. Der er stadig en masse næring og proteiner tilbage. Det skal selvfølgelig ikke gå til spilde, og derfor har bryggeriet aftaler med lokale landmænd, som kan komme og hente restproduktet. Det kan bruges som første klasses foder til deres kvæg. Derudover kan restproduktet bruges til at blande i jorden og få mængden af organisk materiale op, hvilket giver sundere afgrøder.

Humle

Humlen er på mange måder det, der skaber øllen. Der findes utroligt mange typer humle, og alle kan noget helt særligt. Humleplanten er helt fantastisk og kan gro nærmest overalt. Ja faktisk, kan den blive næsten som ukrudt, da den kan være svær at slippe af med, hvis man først har plantet den. Vi har desværre ikke længere en tradition i Danmark for at gro humle kommercielt, så vi henter al vores humle fra vores nabo mod syd, Tyskland. Her er de mestre i at gro humle og især økologisk humle, som vi altid bruger hos Koglebryg. Mange moderne øl som IPA bruger ofte meget humle og gerne fra lande som USA og Australien. Problemet ved at bruge humle fra disse lande er selvfølgelig den store afstand, humlen skal rejse, før det ender i øllen. Derfor holder Koglebryg sig til de tyske producenter, som uden problemer kan lave en lige så god og lækker humle, som dem der har rejst 10.000 km. De tyske humler har ofte blot et andet – og nogle gange mindre sexet – navn, såsom Hallertauer i stedet for Liberty. Men i bund og grund er humlerne næsten ens.